DATE

October 4, 2016

CATEGORY

Uncategorized

AUTHOR

Janne Magnussen

En av våre ansatte er omkommet i arbeidsulykke

in Uncategorized By Janne Magnussen

Lundhs bekrefter i dag, 4.oktober 2016, at en av våre ansatte har omkommet i en arbeidsulykke i et steinbrudd i Tvedalen, Larvik.

– Det er med stor sorg at vi meddeler at en av våre ansatte i dag omkom som følge av en arbeidsulykke. Våre tanker og medfølelse går til de pårørende og andre involverte. Lundhs vil gjøre sitt ytterste for å bistå de pårørende og ansatte i en vanskelig situasjon, sier adm. direktør i Lundhs, Thor-Anders Lundh Håkestad.

Nødetatene kom raskt til ulykkesstedet. Politiet og Arbeidstilsynet jobber nå med undersøkelser på stedet. Ledelsen i Lundhs, kriseteam fra Larvik kommune og Bedriftshelsetjenesten er også på stedet for å bistå ansatte.

– Vi har satt krisestab i Lundhs og bistår politiet og andre myndigheter så godt vi kan, sier Lundh Håkestad.

Foreløpig er hendelsesforløp og årsak til ulykken ukjent. Vi henviser til politiet i spørsmål om dette av hensyn til deres undersøkelser. Arbeidsulykken fant sted rundt kl. 13.00.

For mediehenvendelser, vennligst kontakt:

Janne Magnussen, kommunikasjonsansvarlig i Lundhs
E-post: janne@lundhs.no
Mobil: +47 924 96 444

Tags:

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *