DATE

April 9, 2018

CATEGORY

Corporate

AUTHOR

Janne Magnussen

Kronprins Haakon besøker bergindustrien i Vestfold

in Corporate By Janne Magnussen

Norsk Bergindustri, bransjeforeningen for den norske mineralnæringen, feirer i disse dager 10-årsjubileum. Tirsdag 17. april besøker H.K.H. Kronprins Haakon medlemsbedrifter i Vestfold.

Kronprinsens besøk begynner hos Lundhs AS, der representanter for bransjeforeningen og bedrifter vil orientere om bergindustrien i Vestfold. Deretter besøker Kronprinsen Lundhs sine steinbrudd i Tveidalen, der han skal spise lunsj sammen med medarbeidere i bruddet. Det blir også en rundtur i steinbruddet og et besøk i Svartebukt, som er en utskipingshavn for restmaterialer. Kronprinsen reiser så til Tønsberg for å besøke Freste pukkverk.

– Vi er stolte av å kunne vise Kronprinsen produksjonen av Norges nasjonalstein Larvikitt, presentere de fantastiske mulighetene i industrimineralene i Fensfeltet, og besøke et av våre mange pukkmedlemmer, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Norsk Bergindustri består av ca. 160 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen.

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri feirer sitt 10-årsjubileum, men bergindustrien har en lang historie i Norge. Norsk Bergindustri ble til etter en sammenslåing av tre eldre bransjeorganisasjoner. Mange av dagens byer og tettsteder er bygget opp rundt gamle gruvesamfunn, for eksempel Kongsberg og Røros der industriell malmproduksjon startet opp i første halvdel av 1600-tallet. 

Akkreditering
Presse som ønsker å dekke besøket bes om å sende en epost med navn og kontaktinformasjon (e-postadresse og mobilnummer) til journalist/fotograf til Reidun Mangrud, kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen i Vestfold. reidun.mangrud@fylkesmannen.no.

Akkrediteringsfrist fredag 13. april kl. 15.00.

NB – Redaksjonen må opplyse om de ønsker å delta på hele eller deler av besøket. Pressen må selv sørge for transport mellom bedriftene.

Tags:

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *