DATE

February 1, 2017

CATEGORY

Uncategorized

AUTHOR

Janne Magnussen

Sikkerhetsarbeid er vår viktigste oppgave

in Uncategorized By Janne Magnussen

Lundhs har de siste månedene vært utsatt for to alvorlige arbeidsulykker. Dette er noe som preger ansatte og bedriften sterkt. Våre tanker går først og fremst til de som er direkte rammet av ulykkene.

Lundhs opplevde en tragisk ulykke i 4. oktober 2016 der en ansatt omkom. Lundhs mottok i januar 2017 en foreløpig tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet og vi har gitt våre svar på denne rapporten innen fristen 31.januar. Tiltak og nødvendige risikovurderinger ble satt i gang umiddelbart etter ulykken og vi jobber med å forbedrede instrukser og risikovurderinger ved den aktuelle arbeidsoperasjonen der ulykken skjedde. Dette er i tråd med det den første tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet påpekte. Vi venter nå på svar fra Arbeidstilsynet og politiet i denne saken.

Fredag 27.januar 2017 ble Lundhs igjen rammet av en alvorlig arbeidsulykke der en ansatte ble truffet av en vannstråle. Den ansatte ble alvorlig skadet og behandlet på sykehus. Vi har heldigvis fått bekreftet at den ansatte er på bedringens vei. Hendelsen er nå under etterforskning hos Arbeidstilsynet og politiet og vi gjør det vi kan for å bistå i denne prosessen. Strakstiltak ble satt i gang umiddelbart etter ulykken.

Hva gjør Lundhs for sikkerheten til de ansatte?

Sikkerhet på arbeidsplassen er av høyeste prioritert og i Lundhs har vi et omfattende HMS-arbeid der mye tid og ressurser setes av til dette arbeidet. I Lundhs har vi en HMS-ansvarlig og to hovedvernombud som jobber kontinuerlig med sikkerhet for de ansatte. Det er månedlige vernerunder i hvert brudd og det holdes AMU-møter hvert kvartal med ledelsen. Vi har også varslingsrutiner for uønskede hendelser og oppfølgning av det. Hver rapportering blir fulgt opp og det vurderes nye eventuelle tiltak i samråd med de ansatte. For Lundhs er det viktig at de ansatte føler seg trygge på jobb og at de er involvert i HMS-arbeidet og gir innspill til risikovurderinger og tiltak.  

I 2016 var vi i gang med en revidering av HMS-håndboken. Det gjøres hvert tredje år. Den er nå godkjent. I tillegg er Lundhs under arbeid med å bli ISO-14001 sertifisert.

Sett i lys av at vi igjen er rammet av en alvorlig ulykke ser vi at vi har et forbedringspotensiale. Vi vil fortsette å ha høyt fokus på sikkerhetsarbeid og vil ta en ny gjennomgang av HMS-arbeidet i hele bedriften.

Tags:

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *